Ei prosjektgruppe har sidan mars 2016 jobba med ein rapport om framtida til Odda sjukehus i lys av helse - og sjukehusplanen.
 

Eit av forslaga er å legga ned akuttkirurgien ved lokalsjukehuset.

Saka skal no handsamast av styret i Helse Fonna og Helse Vest.Samstundes som Helse Fonna arrangerer høyring om saka, oppmodar Hardanger Folkeblad både tilsette, privatpersonar og andre om å seia si meing i våre debattspalter.

Du kan senda inn ditt innlegg her (hugs å logg inn med din aID-brukar) eller du kan senda e-post til redaksjon@hardanger-folkeblad.no eller skriva eit brev til postadressa: Ragde, Postboks 374, 5751 Odda

Her er innlegga om Odda sjukehus som er publisert dei siste vekene i Hardanger Folkeblad:

Kristian Hus: «Den vanskelege akuttkirurgien»

Marion Dagestad: Sjukehusdebatten

Trygve Bolstad: Fikk vi noen svar?

Terje Kollbotn: Takkeord etter sjukehusaksjonen

LO Indre Hardanger: Styrk Odda sjukehus - nei til avvikling av akutt- kirurgisk beredskap

Torill Selsvold Nyborg: Vi treng Odda sjukehus

Siri Sørnes: Mot vår vilje

Hordaland SV: Oppretthald kirurgisk akuttberedskap

Terje Kollbotn: Oppsiktsvekkande og provoserande

Marion Dagestad: Kampen om sjukehuset - en reaksjon på Ragnvald Fleten sitt leserbrev

Ragnvald Fleten: Kampen om sjukehuset

Bjørn Arild Fjeldsbø: Kjære styremedlem i Helse Fonna

Kjellaug Hoås Samland: Oppretthald akuttberedskapen på Odda sjukehus

FFO: Odda/Ullensvang: sjukehussaka Uttale fra FFO Odda/ Ullensvang

Hordaland Venstre: Venstre krev kirurgisk akuttberedskap ved Odda Sjukehus

Elisabeth Hauge: Rødt Odda støtter sjukehus-kampen!

Odda eldreråd: Odda sjukehus si framtid

Senterpartiet Hordaland: Odda sjukehus må ha akuttkirurgisk tilbod

Raudt Hordaland: FULL STØTTE TIL KAMPEN FOR AKUTTKIRURGIEN OG ODDA SJUKEHUS!
Terje Kollbotn:
«Har ikkje Odda sjukehus redda liv?» 

Dijana Milicevic Saga: Akuttkirurgi redder liv

Karin Bell Trældal: Vern akuttkirurgien ved Odda sykehus!

Kåre Ystanes: Uttale frå Ullensvang eldreråd