Skulemåltid har i mange år vore ei nasjonal kampsak for SV - kor støtta frå Høgre har vore fråverande, men etterlengta

Av

Om godtgjersler - og litt skulemat.