Lokalkunnskap er viktig for å vita kvar skoen trykker

Av

Lokale næringsfond vil vera positivt for næringslivet i dei ulike lokalmiljøa i kommunen.