Kommunen la vekk hytteplanane for Trolltunga og Orravatna. Eg vil oppmoda politikarane til å gjera fleire slike vedtak som er i villreinen sin favør

Av

Kjempar om Valldalen. Dette var overskrifta i HF etter eit høyringsmøte 31.mai om Regional plan for Hardangervidda.