Vi spurte folk kva som må til å få fleire innbyggjarar. Dette er svara vi fekk

Av

Korleis auke innbyggjar – og fødselstalet i Ullensvang kommune?