Når veiene skal vedlikeholdes, så blir det jammen utfordringer da også

Av

Når en rekke sentralen veistrekninger i Hardanger skal stenge samtidig, så må det opprettes dialog med kommuner, berørte bedrifter og innbyggere.