«Sjølv om vi kuttar alle fossile utslepp, er det ikkje nok til å nå målet om å stansa oppvarminga på 1,5 grader»

Av

Klimaet treng ei ny vending i landbruket.