Nøgde brukarar er dessverre ikkje nok for å tilfredstille dei strenge krava som vert sett til utsortering framover

Av