Med enkle midler kan kommunen få slutt på campingen her

Av