Me treng ikkje vera vegingeniørar eller rakettforskarar for å forstå at forfallet på fylkesvegane er omfattande

Av

Fylkesvegnettet treng eit løft .