Alle som bur i eit lokalsamfunn – lite eller stort – er med på å skapa det

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Dersom mange deltek aktivt i sitt eige lokalsamfunn, slepper ikkje dei negative kreftene til. Det skal så lite til for å øydeleggja, og så mykje meir for å byggja opp att. Å auka folketalet er ei utfordring. Eit levedyktig lokalsamfunn er elles avhengig av at det bur flest mogeleg i nærmiljøet, sa Johannes H. Sekse i sin tale på Lofthus 17. mai.