Eit dårleg signal for heilårsturismen

Av

Om ein i løpet av dei neste åra ikkje lukkast med å få opp aktiviteten om vinteren, spørst det om regionen eigentleg bør halda fram med å jobba for heilårsturisme.