«Kvaliteten på et samfunn kan vi måle ved hvordan det behandler sine svakeste»

Av