Kva om ein til komande sommar ikkje har fleire desperate verkemiddel igjen?

Av

Rv 13: Statsbudsjettet 2021.