Kva med tryggheiten til dei som bur i områda utanfor byane? 

Av