– Norske og tyske vindkraftvandaler er de eneste som vil tjene på subsidieringen av vindkraft

Av