Konflikten på vestsida kan hjelpa kommunen

Av

Det einaste ein har vore samde om i skuledebatten er at nedlegging av skular fører til fråflytting. Det kan bety lågare kostnadar for kommunen.