Villreinforvaltning på Hardangervidda anno 2019

Av

Det er kjensletungt at den lokale forvaltninga ikkje kjempar villreinen si sak.