Inga myndigheit skal bestemma kvar eg skal leggje meg om kvelden

Av