Ikkje gjer turistkontordrifta om til eit kommunalt tenestetorg

Av

Noko kan gå tapt (Ope brev til kommunestyret 08.06.2020)