Man trenger mennesker i både oppvekstmiljøet og i eldreomsorgen, for hvordan vil fremtiden se ut hvis disse uteblir?

Av

«Vekst og trivnad i Ullensvang kommune»