Mange advarte mot dette, men Mattilsynet ville ikke høre

Av

Smittsom fotråte kan ha tatt livet av 1000 villreinkalver på Hardangervidda. Er det tilfeldig at dette skjer samme år som det ble vedtatt rein bukkekvote og at hele årskullet med kalver skulle "spares"?