– For meg er det fullstendig ubegripelig, for uansett hvem en snakker med så er de sterkt imot parkeringsavgiften

Av