For mange vil det være en stor glede å se nybygg på den tidligere industritomta, ikke minst rent symbolsk

Av