- Utan at SKL får konsesjon, ser eg ingen håp for oss sør for Sandvinsvatnet

Av