Ei stipendordning kan ha effekt, men det er langt ifrå sikkert at det er det rette langsiktige grepet å satsa på

Av

Vi vil jo at folk skal flytta hit fordi det er ein god plass å bu, ikkje berre fordi dei får litt ekstra pengar for ein periode.