Dette styrker folks oppfatning av at planen legger opp til en sentralisering, der noen ikke teller like mye i vår langstrakte kommune

Av