Dette er, med respekt å melde, usant!

Av

Vi kommuniserte både med ordførerkandidaten og andre sentrale aktører i Sp om at vi ønsket å avklare et slikt samarbeid.