Det rimelegaste alternativet på lang sikt

Av

Etter å ha sett oss godt inn i saka, vil mi stemme gå til Aga-alternativet.