Det må tenkes nytt. Fort.

Av

Selv om det viktigste er helsen, og vi alle bør gjøre vårt får å unngå unødvendig smitte, er det grenser for hvor lenge vi kan drive landet vårt med tilnærmet nedstengt privat sektor.