Det er viktig at me klarar få godt nynorsk tenestemål til eit kjenneteikn for Ullensvang kommune

Av