Det er utrolig trist og provoserende at rådmannen og oppvekstsjefen foreslår å legge ned to småskoler

Skare skule: «Det er utrolig trist og provoserende at rådmannen og oppvekstsjefen i Ullensvang kommune foreslår å legge ned to småskoler, samt OppMot», skriver Elin Eggestøl Børve. Foto: Privat

Skare skule: «Det er utrolig trist og provoserende at rådmannen og oppvekstsjefen i Ullensvang kommune foreslår å legge ned to småskoler, samt OppMot», skriver Elin Eggestøl Børve. Foto: Privat

Av
DEL

LesarbrevDette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.Det er utrolig trist og provoserende at rådmannen og oppvekstsjefen i Ullensvang kommune foreslår å legge ned to småskoler, samt OppMot. De viser med dette hvor lite villige de er til å satse på, å bygge opp om, de viktigste individene i samfunnet vårt - nemlig barna!

I 2000 fikk James Joseph Heckman nobels pris i økonomi. Han fant gjennom sin forskning at å forebygge psykiske problemer er noe av det smarteste vi kan gjøre både helsemessig og samfunnsøkonomisk. Jo tidligere vi setter inn innsatsen og investerer i psykisk helse, jo flere år får den på å virke og desto mer får vi igjen for pengene. Derfor er barnehagene og skolene de to viktigste arenaene for helsefremmende og forebyggende arbeid. Det gjelder enten man legger til grunn et utdanningsperspektiv, et helseperspektiv eller et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Det er liten tvil om at dette er noe verken rådmannen, eller oppvekstsjefen, har forstått eller tatt inn over seg. Forslagene til 2021 budsjettet for Ullensvang kommune tar heller sikte på å bygge ned og redusere investeringer og innsatsen rundt barna våre. En lang og rasfarlig skolevei, store skole- og klassemiljø vil ikke bygge opp om god psykisk helse. Det vil heller ikke tap av nærhet og trygghet til de voksne på nærskolen støtte opp om. Dersom budsjettforslagene blir vedtatt vil det uten tvil påvirke barna sin evne til læring, deres psykiske helse og hverdagen i sin helhet. Ut fra Heckman sine beregninger, vil de langsiktige økonomiske konsekvensene mange ganger overgå det kommunen sparer på disse nedleggelsene på kort sikt.

Forslaget om å legge ned to småskoler vil per i dag direkte påvirke 95 elever i kommunen vår. Dette vil bety en stor endring for lærings- og mestringsmiljøet rundt disse barna. Småskolene i kommunen vår er gode på å ivareta barnas ulike behov innenfor de rammene de har. De følger elevene tett opp, og læremiljøet er trygt og godt, og faglig sett utmerker de seg på flere arenaer (eks. Smartere Energi). Det har også flere ganger vist seg at barn som ved større skoler har store utfordringer og atferdsvansker, har en positiv utvikling etter overgang til en mindre skole.

I tillegg til at læremiljøet og tryggheten på skolen endrer seg, vil barna få en lang og farlig reisevei til skolen om forslaget blir vedtatt. Trolig vil vi se en økning av engstelighet hos flere av disse barna (og noen foreldre). Dersom barna opplever mer stress, engstelighet og usikkerhet i sin hverdag, vil dette igjen påvirke evne til læring og barnas utvikling. Videre vil trolig en 5 åring, en 8 åring eller en 11 åring, være lite mottakelig for lekser eller andre fritidsaktiviteter etter å ha tilbrakt minimum en time på skolebussen hver dag, med alt av utfordringer det vil medføre.

De mest sårbare elevene ved skolene i kommunen får i dag et praktisk skoletilbud ved OppMot en eller flere dager i uken. Fokuset her er praktisk læring, sosial øving og ikke minst mestring. De jobber for å styrke ressursene hos eleven. Dersom dette tilbudet legges ned, blir den økonomiske gevinsten på sikt lik null. Dette fordi elevene trolig må ha enda tettere oppfølging fra spesialpedagog og assistent, samt et enda mer individuelt tilrettelagt skoletilbud i hverdagsskolen. De vil i tillegg i enda større utstrekning kjenne på utilstrekkelighet og manglende mestring i sin skolehverdag. Ullensvang kommune vil på denne måte bygge skoletapere, fremfor å satse på disse barna slik at mestringsopplevelser og selvfølelse kan være i fokus.

Så kjære politikere, vis oss velgere at dere er villige til å satse på barna våre! Satse på de som SKAL bygge samfunnet videre! Satse på dem på kort sikt OG på lang sikt! Barna våre trenger nærskolene sine, de trenger alternative skoletilbud, de trenger mestring og trygghet.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken