Det er urovekkende å se hvor fort lokale utbrudd kan få store konsekvenser på kort tid

Av

Så langt har det gått bra i Indre Hardanger. Vi må alle jobbe for at det også blir slik i tiden framover.