Det er trist at Odda kommune bryter de vilkår som er satt for at de fikk grunnen gratis

Av