Det er avgjørende for lokaldemokratiet at også ansatte i kommunen deltar i den offentlige debatten

Av

For lokaldemokratiet er det avgjørende at fagpersoner i kommunen kan bidra med innsikt og kunnskap, kanskje spesielt i aktuelle debattsaker.