Eg har merka meg 3 ting eg vil fylgja med på handteringa av i den nye kommunen

Av

Ingen av desse 3 punkta er god Sp-politikk, og knapt god Ap-politikk heller.