Ullensvang kommune, Hardanger Folkeblad og språket

Av

«HF» skal og må vera ein viktig reiskap i den prosessen.