Ikkje alle dei tusenvis av nye arbeidstakarane Odda treng, ynskjer å bu i byen

Av

Strekkja Åsleite - Velure: Bør eller bonus for kven?