Hausohallen er ikkje ei satsing på Vestsida. Det er ei nedprioritering av Vestsida

Av

Det er i desse dagar eit press mot det nye kommunestyret for å kome i gang med å bruka pengar på skuleprosjektet på Hauso. Sist i innlegg i HF fredag 22.11.