Eg tilrår den tidlegare redaktøren å sjekke fakta og kjelder før ein kjem med slike utsagn

Av

Skulesaka- Kvifor me ikkje er ferdige