Eit merkverdig og personleg åtak

Av

Svar til Gard Folkvord.