Hele veien må oppleves for å få et skikkelig inntrykk av problemets omfang

Av

Hvordan kan vi bli tatt på alvor?