Det er kun vei i fjellet som kan gi den forutsigbarheten innbyggere og næringslivet trenger

Av