Distriktenes alt for svake stemme står ikke i stil med den enorme verdiskapningen vi bidrar med

Av

Uten aktive og engasjerte lokalpolitikere får vi aldri den stemmen.