Me håpar innbyggjarane ser alvoret i situasjonen

Av

Til alle innbyggjarar i Jondal kommune