Vi kan kanskje feia for eiga dør først. Vi kan til dømes slutta å kasta tønner og barnevogner i naturen

Av