Ullensvang Venstre støttar opp om søndagsopne butikkar i sommar-sesongen

Av

Lokalt er tilrettelegging av bustadområder det viktigaste vi kan gjera som politikarar, skriv Eivind Tokheim.