Noen må ta regningen også for de framtidige vegprosjektene

Trolig vil avtalen føre til at kommunene må tenke seg om før de putter mange prosjekter inn i de nye vegpakkene, men det er ikke dermed gitt at bompengenivået vil gå ned.