Når menn skal styre

Av

Kommunen fremstår som lite framtidsrettet, selv om det kanskje ikke er med overlegg.