Fem partier er enige om én avtale. Det kan fort bli dyrt og gir all grunn til bekymring

Av

Selv om de fem partiene kanskje kommer til enighet om et budsjett til slutt, så vil pengebruken i nye Ullensvang trolig bli høyere med fem samarbeidspartier fremfor to eller tre.